Reconnection Request (Kahilingan Para sa Muling Pagpapabukas ng Pinutol na Koneksyon)